Vill du bilda bostadsrätt?

Bilda Bostadsrättsförening – en dröm för många

Många drömmer om att äga sin egen bostad, men har inte råd att köpa en bostadsrätt på andrahandsmarknaden. Detta går att lösa genom att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Dagens marknadsläge gör att de flesta ombildningar är mycket fördelaktiga för hyresgästen.

Vad är egentligen en Bostadsrättsförening?

Att äga en bostadsrätt innebär att man är medlem i en ekonomisk förening som i sin tur äger fastigheten. Medlemskapet erbjuder då nyttjanderätt på obestämd tid till en specifik lägenhet i fastigheten. En bostadsrättsförenings ändamål är att ta vara på medlemmarnas ekonomiska intressen och mot ersättning (avgift) upplåta bostadslägenheter till föreningens medlemmar.
Syftet med en bostadsrättsförening är inte att göra stora vinster varje år. Istället skall vinsten vara lägre boendekostnader för medlemmarna.

3 fördelar som medlem i en bostadsrättsförening

  • Starta en boendekarriär - I takt med att livssituationen ändras kan du lättare välja var och hur du vill bo genom försäljning och köp av bostäder.
  • Påverka ditt boende – Du har större möjligheter att påverka ditt boende både när det gäller boendekostnad, boendemiljö och boendestandard.
  • En lönsam investering – Du kan själv avgöra nivån på ditt boende genom egna investeringar/renoveringar i din lägenhet. Dessutom är boendet både en säker och lönsam investering sett över tid.

Bilda bostadsrättsförening – hur gör man?

Börja med att undersöka intresset av en ombildning hos dina grannar. Det finns olika sätt att ta reda på hur intresset för en ombildning är i huset. I en liten fastighet kan det enklaste sättet vara att ”knacka dörr” och prata med sina grannar. Andra metoder kan vara att sätta ihop en enkät som delas ut till samtliga boende eller så kan man kalla till ett informationsmöte. Om ni kallar till ett informationsmöte kan det vara en bra idé att bjuda in en ombildningskonsult som kan vara behjälplig med att svara på frågor.

En förutsättning för att man skall kunna genomföra en ombildning är givetvis att er fastighetsägare är intresserad av att sälja. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt kan väcka dennes intresse för att sälja.

När man sedan skall bilda och registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket skall minst tre personer vara delaktiga i den blivande interimsstyrelsen. Interimsstyrelsen är den tillfälliga styrelsen under ombildningsperioden. I samband med registreringen hos Bolagsverket skall man ha tagit fram stadgar samt namnförslag för bostadsrättsföreningen. Normalt tar denna process mellan 4 och 8 månader att genomföra. Det innebär att vi naturligtvis står till styrelsens förfogande när det gäller allehanda frågeställningar gällande ombildningen, via telefon eller e-post, under denna period utöver de styrelsemöten.

Bra Boende CentraltOmbildning – 4 steg till en lyckad ombildning

Normalt sett ingår följande 4 moment i vårt ombildningsuppdrag:

  • Utredning
  • Ombildning
  • Överlåtelse
  • Upplåtelse och tillträde

BBC AB - Din Bostadsrättsbildare

Kontakta gärna Bra Boende Centralt i ett tidigt skede så hjälper de er med alla steg!

Kontakta Bra Boende Centralt för mer info »